G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Travel Bundle

$57.00
  • G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Travel Bundle

G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!!
is Readeee to Go On Every Vacaeee w . You bc
G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!!
Is Able to Travel .

Smell SOOO Good w .
G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!!

G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!!
Options ???

Three 4 oz
G L O SS M E EπŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!!
Bod'e Butta's

Two 4 oz G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!! Bod'e Butta's + One 4 oz
G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Bod'e Scrub .

Two 4 oz G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!!
Bod'e Scrubs + One 4 oz G L O SS M E E πŸ’žπŸ§šβ€β™€οΈβœ¨οΈ !!! Bod'e Butta .

G L O SS M E E βœ¨οΈπŸ§šβ€β™€οΈπŸ’ž !!! Products Contain Avocado , &&& Other Ingredients of a Fruity Substance .